Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 2.B
1
7:35 - 8:20
2
8:25 - 9:10
3
9:25 - 10:10
4
10:20 - 11:05
5
11:15 - 12:00
6
12:10 - 12:55
7
13:00 - 13:45
8
13:50 - 14:35
9
14:40 - 15:25
10
15:30 - 16:15
11
16:20 - 17:05
12
17:10 - 17:55
13
18:00 - 18:45
Mon 27/11
Tříd
Tříd
UChe
Che
Kdl
TVds
TěV
TV
Bub
TVhs
TěM
TV
Bry
odp
odp
odp
odp
odp
odp
odp
odp
Tue 28/11
FrJS
Linf
FrJ
Št
NJS
2.C
NJ
Řá
RJS
St_V
RJ
Mah
UMa
Inf
DJ
1.A
Št
UVv
Ma
Šte
UFy
Fy
Kaš
S1
3.A
AJ
Šte
S2
3.A
AJ
Šte
UVv
ČJ
Kop
Wed 29/11
UVv
ZSV
Šim
UZe
Ze
Mič
LFy
Che
Ben
UChe
ČJ
Kop
4.A
Ma
Šte
FrJS
UBi
FrJ
Št
NJS
2.C
NJ
Řá
RJS
3.C
RJ
Mah
Thu 30/11
UVv
AJ
Mar
UFy
Fy
Kaš
UBi
Bi
Hr
6.A
Ma
Šte
UChe
Che
Ben
HVS
UHv
HV
Dk
VVS
UVv
VV
Zem
HVS
UHv
HV
Dk
VVS
UVv
VV
Zem
Náb
3.A
Nb
Kuli
Fri 1/12
3.B
ČJ
Kop
LBi
Bi
Hr
TVds
TěM
TV
Bub
TVhs
TěV
TV
Bry
UVv
AJ
Šte
4.C
Krč
FrJS
Linf
FrJ
Št
NJS
1.C
NJ
Řá
RJS
2.C
RJ
Mah
Powered by