Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 2.A
-1
5:55 - 6:40
0
6:45 - 7:30
1
7:35 - 8:20
2
8:25 - 9:10
3
9:25 - 10:10
4
10:20 - 11:05
5
11:15 - 12:00
6
12:10 - 12:55
7
13:00 - 13:45
8
13:50 - 14:35
9
14:40 - 15:25
10
15:30 - 16:15
11
16:20 - 17:05
12
17:10 - 17:55
13
18:00 - 18:45
Mon 20/9
2.A
Ma
Ok
Dív
TěM
TV
Bry
Chl
TěV
TV
Vk
UZe
Ze
Št
2.A
ČJ
Kdl
UChe
Che
Ma
UFy
Fy
Dv
Tue 21/9
2.A
Pn
2.A
OV
Pn
S1
LBi
Bi
Mič
S2
2.A
Ma
Ok
S1
2.A
Ma
Ok
S2
LBi
Bi
Mič
S1
2.A
AJ
Prů
S2
JU
AJ
Šte
2.A
Fy
Dv
Wed 22/9
2.A
ČJ
Kdl
2.A
Pn
Dív
TěV
TV
Bry
Chl
TěM
TV
Vk
S1
2.A
AJ
Prů
S2
LChe
Che
Ma
S1
LChe
Che
Ma
S2
2.A
AJ
Šte
2.A
Ma
Ok
Thu 23/9
UHv
HV
Dk
S1
5.A
AJ
Prů
S2
2.A
AJ
Šte
2.A
ČJ
Kdl
S1
UMa
Inf
Ma
S2
2.A
Ma
Ok
S1
2.A
Ma
Ok
S2
UMa
Inf
Ma
UBi
Bi
Mič
Fri 24/9
S1
2.A
ČJ
Kdl
S2
LFy
Fy
Dv
S1
LFy
Fy
Dv
S2
2.A
ČJ
Kdl
UBi
Bi
Mič
UZe
Ze
Št
Dív
TěV
TV
Bry
Chl
TěM
TV
Vk
S1
2.A
AJ
Prů
S2
JU
AJ
Šte
Powered by