Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 4.B
-1
5:55 - 6:40
0
6:45 - 7:30
1
7:35 - 8:20
2
8:25 - 9:10
3
9:25 - 10:10
4
10:20 - 11:05
5
11:15 - 12:00
6
12:10 - 12:55
7
13:00 - 13:45
8
13:50 - 14:35
9
14:40 - 15:25
10
15:30 - 16:15
11
16:20 - 17:05
12
17:10 - 17:55
13
18:00 - 18:45
Mon 20/3
4.B
ČJ
Do
4.B
ČJ
Do
4.B
ZSV
Pn
Svš
JU
AJ
Čo
Sspo
4.B
Ma
Ben
4.B
Štěp
Nj
4.B
NJ
Kdl
Rj
2.C
RJ
Mah
Sspo
4.B
AJ
Prů
TVhs
TěV
TV
Vk
TVdv
GyPo
TV
Bry
Sspo
4.B
AJ
Prů
TVhs
TěV
TV
Vk
TVdv
GyPo
TV
Bry
Tue 21/3
BiS1
UBi
BiS
Mič
FyS
UFy
FyS
Kaš
SVS1
4.B
SvS
Pn
BiS1
UBi
BiS
Mič
FyS
UFy
FyS
Kaš
SVS1
4.B
SvS
Pn
4.B
ZSV
Pn
Svš
4.B
Ma
Ben
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
Svš
4.B
ČJ
Do
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
BiS2
UBi
BiS
Hr
ChS2
UChe
CheS
Ben
DěS
4.B
DěS
Krč
STSP
3.A
STSP
Ok
BiS2
UBi
BiS
Hr
ChS2
UChe
CheS
Ben
DěS
4.B
DěS
Krč
STSP
3.A
STSP
Ok
Sspo
4.B
ČJ
Do
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
Wed 22/3
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
AjS2
8.A
AJS
Šte
MMS
Linf
MMS
Do
SVS2
4.B
SvS
Pn
4.B
Ma
Ben
Svš
4.B
AJ
Čo
Sspo
5.A
AJ
Prů
4.B
Krč
Nj
2.C
NJ
Kdl
Rj
4.B
RJ
Mah
AjS1
JU
AJS
Mrs
ChS1
UChe
CheS
Ben
MaS
4.B
MaS
Va
AjS1
JU
AJS
Mrs
ChS1
UChe
CheS
Ben
MaS
4.B
MaS
Va
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Zav
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
Thu 23/3
4.B
ČJ
Do
4.B
Ma
Ben
Sspo
4.B
AJ
Mar
Svš
Linf
Inf
DJ
Svš
4.B
AJ
Mar
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Vac
Svš
4.B
AJ
Čo
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Vac
AjS2
8.A
AJS
Šte
MMS
Linf
MMS
Do
SVS2
4.B
SvS
Pn
AjS2
8.A
AJS
Šte
MMS
Linf
MMS
Do
SVS2
4.B
SvS
Pn
Sspo
Linf
Inf
DJ
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Vac
SBi
mim
SP
Vac
SAC
mim
SP
Hub
SL
mim
SP
Vac
Fri 24/3
BiS2
UBi
BiS
Hr
DěS
4.B
DěS
Krč
STSP
5.A
STSP
Ok
4.B
ČJ
Do
4.B
ZSV
Pn
Nj
4.B
NJ
Kdl
Rj
5.A
RJ
Mah
FyS
UFy
FyS
Kaš
SVS1
4.B
SvS
Pn
AjS1
8.A
AJS
Mrs
MaS
4.B
MaS
Va
Powered by