Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 19. 5.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.A kult kult kult kult
4.B MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
7.A stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud stud
8.A MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beneš Martin - Bu Mar .. -
Brychová Petra - Va
Bukáček Miloš - Řá
Čonková Blanka Hr - -
Drdlová Lenka Kaš - - .. - -
Dvořáková Jana .. .. Prů Pán - -
Hronová Hana Prů -
Kadlecová Dagmar - Va Pro .. - -
Kašík Jiří - - - - .. -
Krčilová Hana .... Čo - ..
Macová Pavlína - -
Maděra Jiří - - - -
Marshall David - Bu -
Mičková Petra - Ro
Okurka Miloš - Bry - Ma Ma -
Palová Květa Mc Va Va Pán Prů
Peňáz Pavel - .. - - -
Petrová Marie Hr .. - Pán - -
Prokopová Lenka Dk -
Šteidl Martin - - .... Prů Kaš - - Mrs - .. - - - - -
Šustrová Helena - - Mrs Va Pán .. Bry - .. - - - - - -
Vaněk Josef - - Mc Bry Mrs - - Va - - - - - - -
Burian Jan - - - - - Hu Hu - - - - - .. .. ..
Tkadlecová Anna .. .. - - - Hu Hu - - - - - .. .. ..
Václavík Jiří .. .. - - - - - - - - - - .. .. -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UZe MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
3.A MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
UBi MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
UMa MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
LBi MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk MaZk
Změny v rozvrzích učitelů
Brychová Petra
2 spojeno TV 1.B (Dív) GyPo
3 změna TV 7.A (TVds)+
Bukáček Miloš
3 supl. Ma 3.B (Sspo) 3.B
4 změna Ze 6.A 6.A
7 změna ZeS 8.A (ZeS)+
8 změna ZeS 4.B (ZeS)+
Čonková Blanka
1 odpadá AJ 8.A (S2)
2 supl. AJ 3.A 6.A
2 odpadá AJ 4.B (S2)
Dostál Pavel
4 změna ČJ 3.A 8.A
Dvořák František
2 odpadá HV 1.A
5 spojeno VV 1.C (VVS)+ UHv
Hronová Hana
1 supl. Bi 6.A 6.A
3 změna Bi 6.A 6.A
4 spojeno Bi 5.A (S2) 4.B
4 změna Bi 5.A (S1) 4.B
7 změna BiS 8.A (BiS2)+
8 změna BiS 8.A (BiS2)+
Kašík Jiří
1 supl. Fy 3.B UFy
1 odpadá Inf 1.A
7 odpadá FyS 8.A (FyS1)
Krčilová Hana
1. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Maca Ondřej
4 spojeno Inf 2.A (S2) 2.A
4 změna Inf 2.A (S1) Uinf
5 spojeno Inf 2.A (S1) 2.A
5 změna Inf 2.A (S2) Uinf
Macová Pavlína
1 supl. Ma 5.A 5.A
1 odpadá Ma 4.B
2 supl. Ma 1.C 1.C
3 odpadá Ma 1.A
Marshall David
1 odpadá AJ 7.A (S1)
2 odpadá AJ 7.A (S2)
Marshallová Monika
1 supl. AJ 3.A JU
2 odpadá AJ 4.B (S1)
3 supl. TV 7.A (TVhs)+ TěV
6 supl. AJ 1.A 1.A
Mičková Petra
2 změna Ze 2.C UVv
Palová Květa
1 změna Bi 2.C UVv
Pánková Lenka
3 spojeno FrJ 5.A (Frj) 5.A
4 supl. AJ 4.A (S1) 1.B
4 spojeno AJ 4.A (S2) 1.B
5 spojeno AJ 6.A (S2) 6.A
6 odpadá RJ 7.A (Rj)
Prokopová Lenka
3 supl. ČJ 2.A 2.A
3 odpadá ČJ 4.B
Průdek Tomáš
2 spojeno AJ 2.A (S2) 5.A
3 spojeno AJ 4.A (S1) JU
5 spojeno AJ 5.A (S2) 5.A
6 spojeno AJ 6.A (S1) 6.A
Rosecký Jan
3 změna Inf 1.B Uinf
6 supl. Bi 2.A 2.A
Řádková Eva
4 odpadá NJ 8.A (Nj)
6 supl. ČJ 2.B 4.B
6 odpadá NJ 7.A (Nj)
7 změna NJ 1.B (Nj) JU
Vaňková Eva
1 odpadá Ma 7.A (S2)
2 supl. Fy 6.A (Nj) 8.A
2 spojeno Fy 6.A (FrJ) 8.A
2 odpadá Ma 7.A (S1)
3 spojeno Fy 2.B (S1) LFy
4 spojeno Fy 2.B (S2) LFy
5 změna Ma 3.A 8.A
6 supl. Ma 3.A (Dív) 8.A
6 spojeno Ma 3.A (Chl) 8.A
Hubáček Petr
4 spojeno SP 4.B (SB3)+ mim
4 změna SP 4.B (SA4)+
5 spojeno SP 4.B (SB3)+ mim
5 změna SP 4.B (SA4)+
11 změna SP 4.B (SA4)+
12 změna SP 4.B (SA4)+
13 odpadá SP 4.B (SA4)
Kulifaj Miroslav
9 změna Nb 7.A (Náb)+
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 Ze 1.A supluje Bry (Št)
6 AJ 1.A supluje Mrs (Šte)
1. - 4. les. kulturní program
1.B
2 TV TVhs GyPo spojí Bry (Vk)
2 TV Dív GyPo spojí Bry (Ok)
3 Inf Uinf změna Ro
5 VV VVS UHv spojí Dk (Pro)
7 NJ Nj JU změna Řá
7 FrJ FrjS odpadá (Št)
1.C
-1 SP SL1 odpadá (Tk)
-1 SP SB1 odpadá (Vac)
0 SP SL1 odpadá (Tk)
0 SP SB1 odpadá (Vac)
2 Ma 1.C supluje Mc (Pl)
5 VV VVS UHv spojí Dk (Pro)
7 FrJ FrjS odpadá (Št)
11 SP SL1 odpadá (Tk)
11 SP SB1 odpadá (Vac)
12 SP SL1 odpadá (Tk)
12 SP SB1 odpadá (Vac)
2.A
2 AJ S2 5.A spojí Prů (Šte)
3 ČJ 2.A supluje Pro (Kdl)
4 Inf S2 2.A spojí Ma (Ok)
4 Inf S1 Uinf změna Ma
5 Inf S1 2.A spojí Ma (Ok)
5 Inf S2 Uinf změna Ma
6 Bi 2.A supluje Ro (Mič)
2.B
3 Fy S1 LFy spojí Va (Pl)
4 Fy S2 LFy spojí Va (Pl)
6 ČJ 4.B supluje Řá (Bu)
2.C
1 Bi UVv změna Pl
2 Ze UVv změna Mič
3 Ma UVv supluje Kaš (Šte)
4 SP SB2 mim spojí Hu (Bur)
4 SP SL2 mim spojí Hu (Tk)
5 SP SB2 mim spojí Hu (Bur)
5 SP SL2 mim spojí Hu (Tk)
11 SP SB2 odpadá (Bur)
11 SP SL2 odpadá (Tk)
12 SP SB2 odpadá (Bur)
12 SP SL2 odpadá (Tk)
3.A
1 AJ JU supluje Mrs (Št)
2 AJ 6.A supluje Čo (Krč)
4 ČJ 8.A změna Do
5 Ma 8.A změna Va
6 Ma Dív 8.A supluje Va (Bry)
6 Ma Chl 8.A spojí Va (Vk)
3.B
1 Fy UFy supluje Kaš (Drd)
3 TV TVhs TěV supluje Mrs (Vk)
3 Ma Sspo 3.B supluje Bu (Ben)
4 AJ Svš 3.B supluje Mar (Ben)
4 SP SB2 mim spojí Hu (Bur)
4 SP SL3 mim spojí Hu (Tk)
5 Ze Svš 3.B supluje Bu (Mar)
5 SP SB2 mim spojí Hu (Bur)
5 SP SL3 mim spojí Hu (Tk)
11 SP SB2 odpadá (Bur)
11 SP SL3 odpadá (Tk)
12 SP SB2 odpadá (Bur)
12 SP SL3 odpadá (Tk)
4.A
3 AJ S1 JU spojí Prů (Dv)
4 AJ S1 1.B supluje Pán (Ptr)
4 AJ S2 1.B spojí Pán (Dv)
4.B
4 SP SL4 mim spojí Hu (Tk)
4 SP SB3 mim spojí Hu (Bur)
5 SP SL4 mim spojí Hu (Tk)
5 SP SB3 mim spojí Hu (Bur)
11 SP SL4 odpadá (Tk)
11 SP SB3 odpadá (Bur)
12 SP SL4 odpadá (Tk)
12 SP SB3 odpadá (Bur)
13. les., 12. les., 11. les., 10. les., 9. les., 8. les., 7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les., -1. les. maturitní zkoušky
5.A
1 Ma 5.A supluje Mc (Vk)
2 TV TVhs GyPo spojí Bry (Vk)
3 FrJ Frj 5.A spojí Pán (Št)
4 Bi S2 4.B spojí Hr (Čo)
4 Bi S1 4.B změna Hr
5 AJ S2 5.A spojí Prů (Hr)
6.A
1 Bi 6.A supluje Hr (Ptr)
2 Fy Nj 8.A supluje Va (Kdl)
2 Fy FrJ 8.A spojí Va (Št)
3 Bi 6.A změna Hr
4 Ze 6.A změna Bu
5 AJ S2 6.A spojí Pán (Pl)
6 AJ S1 6.A spojí Prů (Pl)
8 Ma odpadá (Šte)
7.A
3 TV TVhs TěV supluje Mrs (Vk)
-1. - 13. les. studijní volno
8.A
-1. - 13. les. maturitní zkoušky
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou