Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 1. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Čonková Blanka - - .... Bu Prů - - - - - - - - - -
Kašík Jiří - .. -
Krčilová Hana - -
Maděra Jiří - - -
Hubáček Petr - - -
Václavík Jiří - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uinf org org
TěV org org
Změny v rozvrzích učitelů
Bukáček Miloš
2 spojeno AJ 6.A (S2) UMa
Krčilová Hana
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Průdek Tomáš
3 spojeno AJ 4.B (Svš) 5.A
Změny v rozvrzích tříd
1.C
8 Fy odpadá (Kaš)
4.B
3 AJ Svš 5.A spojí Prů (Čo)
6.A
2 AJ S2 UMa spojí Bu (Čo)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou